შესყიდვები

შესყიდვების მიმდინარე გეგმა

  • საოფისე ტექნიკა
  • კომპიუტერული ტექნიკა
  • საოფისე ავეჯი
  • საოფისე რბილი ავეჯი
  • მედია ტექნიკა


სატენდერო ტექნიკური დავალების გამოთხოვნის მიზნით; გთხოვთ მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე tender@globalenergy.ge