გამოიწერეთ ყოველკვირეული სიახლეები და მიიღეთ სასარგებლო ინფორმაცია კომპანიის შეთავაზებებზე!

Our Projects

Current and future projects

  • Construction and industrial themes hypermarkets "Global Industry"
  • Wind park investment in renewable energy projects
  • Solar renewable energy investment projects in the park
  • Hydro-electric power plant investment project
  • Electrical equipment manufacturing investment project


Application and interest in the Partnership, please contact us by e-mail at investin@globalenergy.ge